Valgd række:
D10
D12
D14
D16
D18
P10
P12
P14
P16
P18
 Sluttspil:
Plac.matcher
Slutspil A
Slutspil B
Slutspil C

P12 : Slutspil B

semifinal
final

  HF Mors:2 10


Kampnr:328
Tir 30/12 09:00 
Hal:B-Thyhal

 Thisted ik: u 12p 2 11

 Thisted ik: u 12p 2

  HF Mors:2