Valgd række:
D10
D12
D14
D16
D18
P10
P12
P14
P16
P18
 Sluttspil:
Slutspil A
Slutspil B

D16 : Slutspil B

semifinal
final

  Hjallerup 19


Kampnr:337
Tir 30/12 12:45 
Hal:B-Thyhal

  SG Hamburg-Nord 17

  Hjallerup

  SG Hamburg-Nord